• Panorama1
  • Panorama2
  • Panorama3

Hier sal ons van tyd tot tyd afskrifte van die gedenklesings wat by die ABO-Monument Trust gelewer word, plaas (sien asb aanhangsel onder-aan die bladsy).

Die agtergrond vir die Paul de Villiers Gedenklesing is die volgende:

Wyle Paul (oom Paultjie) de Villiers het tydens sy afsterwe in Stellenbosch gewoon en is daar begrawe. In sy testament bemaak hy in 1951 £ 5000 vir ʼn Anglo-Boereoorlog Monument wat 50 jaar later opgerig moes word en indien dit nie gebeur nie moes die bemaking na die US gaan vir kankernavorsing. Sy testament was aanvanklik by die voormalige Stellenbosch Distriksbank en het later as ʼn testamentêre trust oorgegaan na Boland Bank in die Paarl en vandaar na die Trust Afdeling van Sanlam in Bellville. Sanlam Trust rig op 2/12/1999 ‘n brief aan die FAK en doen navraag oor die bestaan al dan nie van ‘n Anglo-Boereoorlog monument, daar is egter geen voorskrifte indien daar nog nie so ʼn monument bestaan nie, oor waar dit opgerig moet word nie.

In ʼn gesprek op 17 April 2000 met Sanlam Trust, wat die bemaking bestuur, insake die plek en befondsing van die ABO-monument, word aangedui dat die bemaking eers op 14/11/2001 sal toeval en oprigting van die monument kan dan eers ‘n aanvang neem. Sanlam Trust se brief van 25/05/2000 dui aan dat die monument moet in die Wes-Kaap  opgerig word, en nie noodwendig in Stellenbosch nie. Op 24 Augustus 2000 word ‘n eerste verkennende gesprek, deur ‘n paar plaaslike kultuur belangstellendes, Ritzema de la Bat, wyle Hannes Meiring en Andries Domburg, argitekte, te Paarl gehou. Daar word besluit op ‘n dinkskrum te hou om oor die aard en plek vir die monument te besin. Die huidige ABO-Trust word gestig met ʼn mandaat om die monument op te rig. Servituutgrond is op Laborie met die ondersteunende samewerking van die voormalige KWV direksie verkry en na heelwat terugslae, wat nie sonder stryd te bowe gekom is nie, word die ABO-Monument op 17/09/2005 ingehuldig.

Fokus: Op die stryd van die Kaapse Afrikaners en ander Kolonialers wat simpatie met die twee boere republieke gehad het.

Beeldhouer: Johan Moolman van Groot Marico;

Argitek: Andries Domburg van die Paarl

Die Trusteeraad het besluit om vanjaar die eerste Paul de Villiers Gedenklesing te hou met die tema Vryheid en Reg in die hedendaagse tydsgewrig. Uys Krige oor vryheid: Wees groot en ruim en sterk, wees vry, vol lig en stilte, soos dié Suiderland.

C H Stander

25/11/2016

Attachments:
Download this file (16 11 25 ABO Afrikaans FW de Klerk.doc)Oud-pres. FW de Klerk 25 Nov 2016[VRYHEID EN REG: WAT BETEKEN DIE ABO-MONUMENT VIR AFRIKANERS VANDAG?]78 kB