Image result for facebook icon

  • Panorama3
  • Panorama2
  • Panorama1

Die hoofelemente van die Monument is 'n lewensgroot man en vrou wat teenoor mekaar staan. Die reliëfpanele beeld hul oorlogservarings uit. Die beelde versinnebeeld die universele menseregte-beginsel van Vryheid en Reg, ’n begrip wat veral vir die mense van die 21ste eeu belangrik is. Besoekers kan rustig deur die monument beweeg, sit en die oorlog bepeins, en sodoende fisiek en emosioneel by die monument betrek word.

Die manlike figuur beeld die Rebel uit. Hy het in opstand gekom teen die onreg wat sy bloedbroers in die Republieke moes verduur; later ook teen verdrukking in die Kaapkolonie self. Die granietpanele agter hom is simbolies van die ondeurdringbare beperkings van die genadelose, koue Krygswet waarmee die Britte die Rebel se menswees erg ontwrig het, en sy voorbestaan bedreig is. Deur die oormag soldate en krygstuig is hy magteloos in ’n hoek gedryf.

Die vroulike figuur is simbolies van die onwrikbare vrou as steunpilaar in haar gesin en vir haar volk: van haar deursettingsvermoë, standvastigheid, wysheid, en geestelike krag.

Mag dit nooit weer gebeur nie!